Правління СТЕМ-коліції

Чайковська Олена Антонівна

Голова Правління СТЕМ КОАЛІЦІЇ
oс@stem-coalition.org.ua

knukim

Лимонова Наталія Борисівна

Член правління СТЕМ КОАЛІЦІЇ
limonovanb@gmail.com

Саприкіна Марина Анатолівна

Член правління СТЕМ КОАЛІЦІЇ
ms@csr-ukraine.org

Стоєцька Оксана Людвигівна

Член правління СТЕМ КОАЛІЦІЇ
oksana.stoyetskaya@prolego.org

IOR

Члени СТЕМ КОАЛІЦІЇ

Київський університет ім. Бориса Грінченка

Представник: Мельник Ірина Юріївна

iy.melnyk@kubg.edu.ua

irinam_5656@ukr.net

Dixi-Center LLC

Представник: Тернавська Ганна Володимирівна

at@dixi-center.com

Товариство з обмеженою відповідальністю “Брейн Академі”

Представник: Поліновський В’ячеслав Васильович

polinovskyi@mainacad.com

СЗНЗ “Britannica School”

Представник: Зайченко Аліна Богданівна

lsa@britannica.kiev.ua

ТОВ “РОБО-УА”

Представник: Доможилкіна Ольга Володимирівна

contact@roboua.org

STEM school “Brains&Hands”

Представник: Левицька Роксолана Віталіївна

roksolanalevitskaya@gmail.com

chief@stemschool.biz

Вінницький національний технічний університет

Представник: Денисюк Світлана Георгіївна

svetadenisiyk@gmail.com

Інститут модерназації змісту освіти, Відділ STEM освіти

Представник: Василашко Ірина

vip2803@bigmir.net

STEM coalition
X